FLIP OR
DEVELOP

FD capital s.r.o. je investiční společnost zhodnocující kapitál zejména v oblasti nemovitostí.

Co děláme

Nákup, rekonstrukce a následný prodej bytů (takzvaný flipping).

Nákup rodinných nebo činžovních domů, jejich renovace a rekolaudace s rozdělením na jednotky k prodeji třetím osobám.

Nákup pozemků a jejich změna ve stavební pozemky.

Development (obchodní proces zahrnující různé fáze rozvoje nemovitostí, zejména vypracování projektu, projednání projektu s příslušnými úřady a jeho následná realizace).

Výkup nemovitostí zatížených právními vadami (např. exekucemi).

Odkup a vymáhání pohledávek zajištěných nemovitostmi.

Kdo jsme

FD capital s.r.o. je zastřešující společnost pro holdingovou strukturu. Zhodnocuje jak vlastní kapitál, tak i kapitál soukromých věřitelů. S těmi udržuje dlouhodobé a osobní vztahy a jejich spokojenost je jedním z hlavních cílů podnikání společnosti. FD capital je dynamickým subjektem v oblasti realitních investic. Neustále reaguje jak na měnící se podmínky na poptávkové i nabídkové straně nemovitostního trhu, tak na rostoucí rozsah spolupracujících investorů, a tedy i hodnotu spravovaného kapitálu.

Právní zázemí společnosti umožňuje zabývat se i investičními příležitostmi, které jsou právně komplikované. Zároveň propojení společnosti s advokáty jakožto jednateli a skutečnými vlastníky znamená profesionalitu, serióznost a etické jednání společnosti.

Mgr. et Mgr. Viktor Fojt

Jednatel

Vystudoval jsem Právnickou a zároveň i Filozofickou fakultu (obor Politologie) na Univerzitě Karlově v Praze. Vykonávám advokátní praxi v rámci sdružení Fojt. Kocour. Dočekal. advokáti, přičemž se specializuji zejména na právo týkající se nemovitostí. Rozsáhlé zkušenosti a kontakty získané ze spolupráce s realitními zprostředkovateli a developery na jedné straně a cílevědomost a obchodní um mého kamaráda a kolegy Petra Dočekala na straně druhé vedly jaksi přirozeně po několika úspěšných investicích k založení společného holdingu FD capital. Podnikání tak v mém životě dostalo nový rozměr. Mimo to svůj čas věnuji zejména rodině, sportování a četbě všeho možného.

JUDr. Petr Dočekal

Jednatel

Narodil jsem se v Jihlavě, své vzdělání jsem získal na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Kromě své advokátní praxe ve sdružení Fojt. Kocour. Dočekal. advokáti se věnuji v rámci holdingu FD capital podnikatelským aktivitám v oblasti nemovitostí, a to zejména analýze vhodných investičních příležitostí při nákupu strategických rezidenčních pozemků, bytových nebo rodinných domů, či jednotlivých bytů. Zakládám si na férovosti a držení slova od podání ruky. S kolegou Viktorem Fojtem se v podnikání holdingu FD capital skvěle doplňujeme. Kromě cestování a rodiny je práce zároveň mým koníčkem.

Kontakt

Název subjektu:

FD capital s.r.o

IČO:

089 67 865

Spisová značka:

C 329207 vedená u Městkého soudu v Praze

Číslo datové schránky:

72br395

Sídlo:

Dukelských hrdinů 967/10, Holešovice, 170 00 Praha 7

Doručovací adresa:

Gogolova 228/8, Hradčany, 118 00 Praha 1